PTS Announces Sindh 1122 Jobs 2023 - Apply Online for Exciting Careers

PTS Announces Sindh 1122 Jobs 2023: Apply Online for Exciting Careers

Sindh Emergency Rescue Service 1122 nay July 2023 kay liye apni taaza ilan ke zariye rozgar ki khuliun ka elan kar diya hai. Sindh Sarkar nay World Bank kay hamkari kay sath aik professional Emergency Rescue Service Department qaim kar diya hai. Wo Sindh kay logon mein se maharat rakhnay wale, hosheyar aur mustadi logon ko talash kar rahay hain, jinhe uniformed emergency services ke shoba mein aik contract basis par kaam karne kay liye mauqa diya jaye ga. Sindh ke dono nasal ke mard-o-aurat umedwar is hukumat kay jobs kay liye apply kar saktay hain. Kaamyabi se kaam tamaam hone par, umedwar Pakistan mein rozgar kay mauqaat haasil kar saktay hain. Zehmat hai ke khaas jobs ki positions, kifiyat aur application tariqay official advertisement mein tafseel se bayan kiye jayenge.


Job Details 

Job Posted Date19-07-2023
Job IndustryGovernment
Hiring OrgSindh Emergency Rescue Service 1122
Location for this JobKarachi
Job Source/NewspaperThe Nation, Dawn


Post Names & Qualification

Post Names Required Qualification Total Number of Post
Emergency Officers / Rescue Commanders (PPS-07) MBBS 04
Station In-charge / Deputy Rescue Commanders (PPS-6) Graduation/ M.Sc 04
DERT Rescuer (PPS-02) Matric. 20
Paramedics Bachelor 25

Employment Type

  • Full Time

No. of Vacancies

  • 50+

Education Requirements

  • Relevant Qualification

JOB AddressSindh Emergency Rescue Service 1122 Karachi Sindh
Zip Code74000


How To Apply for PTS Announces Sindh 1122 Jobs 2023?

Bara meharbani kar ke PTS (Pakistan Testing Service) ki website www.pts.org.pk par ja kar application form aur deposit slip hasil karein. PTS ke headquarter, 3rd Floor, Adeel Plaza, Fazl-e-Haq Road, Blue Area, Islamabad ko mukammal ki hui Application Form, PTS Deposit Slip (asal mein) ke sath tasleem karein. Yaad rahe ke apni application ko waqt par pohanchana zaroori hai, kyunki PTS late pohanchi hui application forms ke liye zimedar nahi hoga. Dhyan dein ke jo application forms theek tareeqe se bhare nahi gaye, jin mein PTS Deposit Slip ki tasdeek ki copy na ho, ya hath se jama kiye gaye hon, unko qubool nahi kiya jayega. Jama ki gayi raqam wapis nahi ki jaegi/transfer nahi ki jaegi. Application Form jama karne ki aakhri tarikh 31st July 2023 hai.

Official Advertisement of PTS Announces Sindh 1122 Jobs 2023

PTS Announces Sindh 1122 Jobs 2023 - Apply Online for Exciting Careers

Last Date to Apply for this job

  • 31 July 2023
Posted by TheJobsPK.Com

Post a Comment

0 Comments